Phone: +389 2 254 90 43     Email: info@mediteran-np.com.mk

Услуги

ШПЕДИЦИЈА

Царинско застапување

Подготовка на документи за транзитна постапка

Редовен увоз и извоз

Привремен увоз и извоз

Реекспорт

Достава и подигнување на стока (од врата до врата).

ТРАНСПОРТ

Локален транспорт

Меѓународен транспорт

Консолидација на пратки и оптимизирање на транспортни трошоци

Организирање на друмски, авио и поморски транспорт со наши партнери-подпревозници коишто грижливо ги бираме во согласност нормативите за избор во нашата компанија.

ЛОГИСТИКА И КОНСАЛТИНГ

Поседуваме широк спектар на интегрирани информации за парцијални и целосни логистички услуги за транспорт, магацинско складирање, пакување на стока, осигурување на стока, сето тоа со одлична организираност и прецизно планирање за да сигурноста на нашите клиенти биде поголема.